logo

Bekijk alle vacatures

Teammanager Zorg en Samenleving

Hoorn, Noord-Holland
De gemeente Hoorn is een organisatie waar vertrouwen, trots en teamgeest voorop staan. Dit stimuleert de organisatie onder andere door Het Nieuwe Werken en Projectmatig Werken. Externe ontwikkelingen vragen om een organisatie die strategisch opereert, maar ook flexibel en wendbaar is. Door meer in en met de stad (samen) te werken kunnen wij beter inspelen op steeds complexere en veelzijdigere vraagstukken. Persoonlijk leiderschap, eigenaarschap, partnerschap en samenwerking staan daarbij voorop.
 
De organisatie
De stad en gemeente Hoorn (circa 72.000 inwoners) ligt in de regio West-Friesland, in de provincie Noord-Holland. Gemeente Hoorn staat dichtbij haar burgers en werkt samen in en met bedrijven, instellingen, netwerken en bewoners van de stad en de regio’s West-Friesland en Noord-Holland Noord.
Met de decentralisaties van de zorgtaken naar de gemeenten is bij de gemeente Hoorn een team ontstaan waar een groot deel van de uitvoering van de nieuwe taken is neergelegd.
Het team bestaat uit de clusters beleid, inkoop zorg en aansturing van de gebiedsteams.
In het cluster beleid wordt gewerkt aan een breed scala van taken op het sociaal domein, zoals schuldhulpverlening, armoedebeleid, gezondheidsbeleid, jeugd en ouderen, WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), dak- en thuislozen, beschermd wonen en asielbeleid. Daarbij is ook sprake van beleidstaken voor de regio West-Friesland.
Bij het cluster inkoop vindt de inkoop van zorg en het contractmanagement plaats voor de regio West-Friesland.
Tot slot vallen de vier leidinggevenden van de gebiedsteams onder het team Zorg en Samenleving. Dit betreffen een gebiedsmanager en de drie teamleiders.
 
Gemeente Hoorn werkt samen met organisaties die actief zijn in de buurt, zoals maatschappelijke organisaties, instellingen en andere zorgpartners. Deze professionals werken samen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen, opvoeding en jeugd.
“1.Hoorn” is de naam van de drie gebiedsteams. Deze bieden ondersteuning en zorg, liefst zo dicht mogelijk bij huis, georganiseerd voor alle inwoners die dat nodig hebben; jong en oud.
1. Hoorn valt hiërarchisch onder de afdeling Zorg en Samenleving van gemeente Hoorn en bestaat uit 90 medewerkers (50 fte). Deze medewerkers zijn afkomstig uit de diverse deelnemende organisaties. Het team Zorg en Samenleving bestaat uit 35 fte.
 
De opgave
De afgelopen jaren is een gefundeerde basis neergezet met de transitie van de nieuwe taken naar de gemeente. De gebiedsteams en het inkoopteam zijn gevormd en het beleid is vastgesteld.
Voor de komende tijd staat de transformatie hoog op de agenda. In het zorgdomein wordt steeds meer uitgegaan van de eigen kracht van de burgers en het faciliteren dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast willen we van intramurale zorg naar zelfstandig wonen met ambulante zorg die nabij georganiseerd is.
We willen dit realiseren door hier samen met onze partners in de stad vorm en inhoud aan te geven.
Daarnaast komt er steeds meer betrouwbare data beschikbaar om zicht te krijgen op de kwaliteit, prijs en aantallen die ons in staat stellen te sturen op resultaten en maatschappelijke effecten.
Als Teammanager Zorg en Samenleving ben je verantwoordelijk voor de realisatie van vastgestelde doelen en beleid, binnen de kaders van budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en middelen. Van de Teammanager wordt verwacht dat hij/zij de transformatie op energieke wijze verder gestalte geeft. Belangrijke speerpunten betreffen accountmanagerschap van medewerkers en een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.
 
Jouw takenpakket
  • Je geeft integraal leiding aan de Manager Gebiedsteams, (hoogwaardig specialistische) teamleiders en professionals, waarbij de aansturing is gericht op integraliteit van de dienstverlening aan de inwoners;
  • Je bewaakt en realiseert de doel- en taakstellingen mede door middel van (het maken en bewaken van) resultaatafspraken;
  • Je draagt zorg voor een vertaling van de praktijk (uit gebiedsteams) naar beleid en inkoop;
  • Je bent verantwoordelijk voor de PIOFAH-taken, de bedrijfsvoering en inzet van mensen en middelen;
  • Je maakt in je aansturing gebruik van data- en monitorgegevens om zicht te krijgen op de effectiviteit van het gevoerde beleid. De informatie uit de uitvoering dient tevens als signaalfunctie om waar nodig bij te sturen;
  • Je bent een gewaardeerde  sparringpartner en het eerste aanspreekpunt voor bestuur en directie, begrijpt hun wensen en ambitie en handelt tegelijkertijd vanuit het perspectief van de inwoner;
  • Je bent verantwoordelijk voor beleidsmatige, strategische advisering;
  • Je stuurt, regisseert en draagt de transformatieboodschap op motiverende wijze uit aan de teamleiders, professionals en partners in het sociaal domein;
  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van een relatienetwerk van betrokken partijen.

Jouw profiel
Om de genoemde opgave te verwezenlijken, is de gemeente Hoorn op zoek naar een manager met een HBO+/WO werk- en denkniveau en ruime leiderschapservaring bij voorkeur in het sociaal domein. Je brengt expertise in het leidinggeven aan verandering, in werkwijzen, structuur en cultuur. Je bent bedrijfsmatig en strategisch sterk en hebt een duidelijke visie op de transformatie in het sociale domein. Motiveren, zakelijk en mensgericht sturen, vertrouwen en ruimte geven passen bij jouw persoonlijke leiderschapsstijl. Je bent doortastend, daadkrachtig en ondernemend ingesteld. Je ziet kansen en weet deze te benutten. Je bent omgevingsbewust en in staat beleid en uitvoering met elkaar te verbinden en daar waar nodig aan te passen aan wat de buitenwereld vraagt. Je communiceert helder, bent proactief ingesteld en een natuurlijk leider en weet het beste uit je collega’s te halen. Je hebt een goed contact met de portefeuillehouders en schakelt makkelijk tussen bestuur en directie.
 
Wat biedt de gemeente Hoorn?
Een 36-urige werkweek in een ontwikkelingsgerichte werkomgeving met een salaris van maximaal
 € 5.520 bruto per maand (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Afhankelijk van opleiding en ervaring behoort een toelage tot de mogelijkheden. De gemeente Hoorn kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel KeuzeBudget van circa 16,3 % van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder stimuleert Hoorn de individuele ontwikkeling met de West-Friesland Academie. 

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande beschrijving en word je enthousiast van deze uitdagende functie? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan door het insturen van je brief en CV via onderstaande sollicitatiebutton. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid wordt conform het werving- en selectiebeleid van de gemeente Hoorn voorrang gegeven aan de interne kandidaat. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Angeline Dekker-Valks van Publiek Netwerk, 06-12569245 en angelinedekker@publieknetwerk.nl of Karin Noordermeer van Publiek Netwerk, 06-12928782 en karinnoordermeer@publieknetwerk.nl.


 
Meer vacatures
12 Trainees Finance en Control
14 Trainees Informatiemanagement
Deel deze vacature
Powered by