logo

Bekijk alle vacatures

WO Traineeprogramma

's-Gravenhage, Zuid-Holland
Het is NIET meer mogelijk om te solliciteren voor het Traineeship van de Provincie Zuid-Holland. Heb je interesse in een Traineeship? Meld je dan aan voor de LinkedIn Groep van Publiek Netwerk! 

Stel je voor als trainee bij de Provincie Zuid-Holland. Wil jij meewerken om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken?

De provincie Zuid-Holland is voortdurend in verandering. De maatschappij vraagt om een overheid die steeds meer als netwerkpartner samenwerkt. Wij doen dit door opgavegericht te werken: doen wat nodig is om toegevoegde waarde te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Klik hier voor meer informatie over Provincie Zuid-Holland. 

Wij zoeken 12 trainees die met ingang van 1 september 2018 hun talenten willen inzetten voor Zuid-Holland.

Wat ga je doen?
Je werkt in drie periodes van acht maanden aan verschillende opdrachten. De thema’s waar je je mee bezig houdt  zijn zeer divers; denk hierbij bijvoorbeeld aan: Public Intelligence, Circulaire Economie, Klimaatadaptatie, Slim ruimtegebruik, Rijke Groen-Blauwe leefomgeving of Best Bereikbare Provincie. Allemaal onderwerpen waarbij we jouw talent en nieuwsgierigheid goed kunnen gebruiken. Na acht maanden wissel je van afdeling en opdracht. Naast je individuele opdrachten werk je ook nauw samen met je medetrainees aan een groepsopdracht. Je werkt op die manier mee aan de vernieuwing van de provincie en maakt  als nieuwe generatie het verschil.

Wat vragen wij?
 • Je hebt uiterlijk in oktober 2018 een WO-Masterdiploma en maximaal twee jaar werkervaring;
 • Je bent maatschappelijk betrokken en oplossingsgericht;
 • Je bent creatief en innovatief en schroomt niet om het initiatief te nemen;
 • Naast een goede mondelinge communicatie beschik je ook over een vlotte pen;
 • Je werkt graag samen met anderen en zoekt altijd de verbinding.
 
Wat bieden wij?
 • De mogelijkheid om in drie opdrachten van acht maanden de provincie en haar werkterrein te leren kennen. Je krijgt hierbij ruimte om juist het minder voor de hand liggende uit te proberen;
 • Eén dag in de week besteed je aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling, waarbij veel ruimte is voor inspraak en eigen invulling;
 • Individuele coaching en intervisie als onderdeel van het ontwikkelprogramma;
 • Een startsalaris van € 2.675,-  bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • Bij goed functioneren ga je na een jaar naar de volgende salarisschaal;
 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van drie jaar; de eerste twee jaar als trainee en het derde jaar als beleidsmedewerker of adviseur waarin je de tijd hebt om een geschikte functie binnen de provincie te vinden.

Stel je voor als trainee 
De startdatum van het traineeprogramma is 1 september 2018.

Nieuwsgierig geworden naar de opdrachten? Zie onderstaande tabel: 
Opdracht Beschrijving
Gebiedsgericht werken Een andere werkwijze om te komen tot de alerte provincie die we willen zijn. Van ons als provincie wordt gevraagd dat wij een “uitgestoken hand weten te combineren met een rechte rug”.
Strategie en advies Team Strategie en Advies adviseert bestuur en ambtelijke top over de koers en profiel van de provincie. Je wordt onderdeel van een creatief en eigenwijs team dat op veel borden tegelijk schaakt.
Adaptieve Delta Op dit moment werkt de provincie samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen aan afspraken of concrete projecten, waarin wij aangeven hoe wij uiterlijk in 2050 klimaatadaptief ingericht kunnen zijn en omgaan met bodemdaling. 
Public Intelligence Binnen Public Intelligence willen we meer bereiken dan alleen beter geinformeerde keuzes laten maken. Wij geloven dat op basis van data-analyses en adviezen partijen nader tot elkaar kunnen komen of er juist nieuwe inzichten ontstaan waardoor de oplossing voor de publieke opgave dichterbij komt.
Circulaire economie Circulaire economie gaat over grondstoffen hernieuwbaar inzetten en afvalstromen minimaliseren.
Reputatieonderzoek Het onderzoek uitwerken en begeleiden. De uitkomsten van het onderzoek zijn input om de reputatie van de provincie verder te versterken.
Best bereikbare provincie De bereikbaarheid in Zuid-Holland en aansluiting op de rest van de wereld is het best op orde in vergelijking met andere middelgrote regio’s in Europa. Om dit zo te houden en te verbeteren zet een opgaveteam zich in op dit thema.
Opgaven-Coördinatie team Het OCT coördineert opgaven die impact hebben op de provinciale infrastructuur en monitort de opdrachten die hieruit voortvloeien. Opgaven die het OCT coördineert zijn vraagstukken die impact hebben op de bestaande infrastructuur van de provincie. Het OCT vertaalt opgaven naar opdrachten.
Rijke groenblauwe leefomgeving In het najaar van 2018 wordt de visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving door Provinciale Staten vastgesteld. De visie beschrijft de ambitie van de groenblauwe leefomgeving in relatie tot de volgende opgaven: Gezondheid, gezonde leefomgeving, Groen in en om de stad, Economie en de rol van natuurlijk kapitaal, Participatie en de rol van vrijwilligers, Landschap, landbouw en erfgoed, Bescherming biodiversiteit en icoonsoorten.
Groene cirkels Groene Cirkels is gericht op het realiseren van de volgende droombeelden: een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving, kennis ontwikkelen ten behoeve van een klimaatneutrale maatschappij.
Slim ruimtegebruik Doel: op vernieuwende, slimme manieren bijdragen aan krachtige, levendige en goed bereikbare stedelijke en dorpscentra door gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen (opgaven) zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied te realiseren en efficiënt met de beschikbare ruimte om te gaan.
Positionering en profilering van de provincie (in Europa) “Zuid-Holland grenzeloos vernieuwend” – met dat credo trekken we als provincie samen met regionale (triple-helix) partners Europa in. Wij bieden oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van Europa.


De selectieprocedure
De selectieprocedure voor het traineeprogramma van de Provincie Zuid-Holland bestaat uit verschillende stappen. Publiek Netwerk verzorgt in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de voorselectie, een groepsassessment en een cognitie- en drijfverentest.
Hier kunnen we al het volgende over zeggen:
 • Voor 26 mei ontvang je bericht over je sollicitatie en of je door bent naar de volgende selectieronde.
 • 24 t/m 30 mei: Groepsassessment en het maken van een cognitietest. 
 • 4 t/m 22 juni: Persoonlijk gesprek met de adviseurs van Publiek Netwerk.
 • 29 juni: Selectiedag Provincie Zuid-Holland.
 • 11 juni 13:00 - 15:00: Arbeidsvoorwaardengesprek. 
Wij gaan ervanuit dat je op bovenstaande momenten beschikbaar bent.  
Meer vacatures
12 Trainees Finance en Control
14 Trainees Informatiemanagement
Deel deze vacature
Powered by