logo

Bekijk alle vacatures

Adviseur Financiën en Control

Opmeer, Noord-Holland
Ben jij een analytische, proactieve, communicatief vaardige financiële professional met een ondergrond in overheidsfinanciën? Heb je een gedegen kennis van financiële processen en bij voorkeur ervaring in het ruimtelijk domein? Dan is Opmeer op zoek naar jou!
 
Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-Westfriesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 11.422 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners.
 
De gemeentelijke organisatie
De ambtelijke organisatie maakt momenteel een ontwikkeling door met als doelstelling een zelfstandige gemeente te blijven. Daarom wil de Gemeente Opmeer goed toegerust zijn om haar taken optimaal uit te kunnen blijven oefenen. De gemeente wil volwaardig aanwezig zijn bij regionale zaken en de nieuwe ontwikkelingen, waar nodig in samenwerking met partners, actief oppakken. Dit vraagt om medewerkers die taakvolwassen opereren en vaardigheden hebben om goede samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De eenheid Financieel Beleid
De gemeentelijke organisatie van Opmeer bestaat uit drie sectoren: Bestuurs- en Organisatieondersteuning, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken, waar ongeveer 100 medewerkers werkzaam zijn. In de sector Bestuurs- en Organisatieondersteuning werken 14 medewerkers verdeeld over de eenheden financieel beleid, P&O, juridische kwaliteitszorg, communicatie, informatie en gegevensmanagement en controlling.
 
De eenheid financieel beleid bestaat uit drie medewerkers en is verantwoordelijk voor het uitvragen van verantwoordingsinformatie, het opstellen van de begrotingsuitgangspunten, de programmabegroting, financiële nota’s en het bewaken van de planning- en control-cyclus. Daarnaast heeft dit onderdeel een concernbrede bedrijfseconomische/financiële adviesfunctie en een consulentfunctie voor de budgethouders/vakafdelingen en een concernbrede financiële beleidsadviesfunctie.
 
Wat ga je doen?
Je ontwikkelt, adviseert gevraagd en ongevraagd het management en het bestuur op het gebied van financieel- en bedrijfseconomisch beleid en control. Je kijkt daarbij naar organisatorische-, landelijke-, en regionale ontwikkelingen en vertaalt deze naar de gevolgen voor de gemeente.
Je draait mee in de diverse producties van de planning en control cyclus. Daarbij ondersteun je collega’s bij het opstellen van de kadernota, begroting, najaarsnota en de jaarrekening. Ook bewaak je mede de kwaliteit, inrichting en vormgeving van de P&C- cyclus en draag je zorg voor de doorontwikkeling daarvan. Het maken en doorontwikkelen van kostprijscalculaties, normen, indicatoren, ken- en stuurgetallen, o.a. voor gebruik in de P&C-cyclus, behoort eveneens tot jouw taak.
Je adviseert over financiële vraagstukken in algemene zin en specifiek aan budgethouders/vakafdelingen over onder meer de toepassing van het P&C-instrumentarium: de consulentfunctie.
Je bent de beleidsadviseur op de gebieden van treasury, activa, reserve en voorzieningen, het woningbedrijf, grondexploitaties, VpB en de algemene uitkering. In opdracht van de organisatie voer je bijzondere opdrachten uit of neem je deel aan projecten met een bedrijfs- financieel karakter.
 
Wat neem je mee?
Je hebt een visie op, en weet een bijdrage te leveren aan de goede organisatie van de werkzaamheden op het vakgebied van financiën en de P&C-cyclus. Je beschikt over actuele en inzetbare kennis en hebt ruime ervaring in financiële processen en van relevante wet- en regelgeving (BBV) binnen de overheid. Ook heb je algemene kennis van BCF/BTW en bij voorkeur ervaring in het ruimtelijk domein. Kennis van grondexploitaties is een duidelijke pré.
 
Je hebt ervaring met het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen en met beleidsadvisering (het opstellen van nota’s en adviezen), inclusief de zorg en aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid ervan. Uiteraard beschik je over een gerichte afgeronde HBO- opleiding (bedrijfseconomisch of accountancy).
 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 
·        Analytisch vermogen
·        Initiatiefrijk en proactief
·        Zelfstandig
·        Accuraat
·        Oplossingsgericht
·        Helikopterview
·        Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 
 
Wat biedt de gemeente Opmeer?
Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid. Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring. De gemeente Opmeer kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Het bruto jaarsalaris bedraagt maximaal € 63.783,-  inclusief individueel keuzebudget.
 
Solliciteren
Word jij enthousiast van deze functie? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan door het insturen van je brief en CV via onderstaande sollicitatiebutton.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Angeline Dekker-Valks van Publiek Netwerk, 06-12569245 en angelinedekker@publieknetwerk.nl.
 
 


 
 
 
Meer vacatures
12 Trainees Finance en Control
Scrum Master (Interim)
14 Trainees Informatiemanagement
Deel deze vacature
Powered by