logo

Bekijk alle vacatures

Transitiemanager cluster Onderhoud

Heerhugowaard, Noord-Holland · Government/Military
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zet zich dagelijks in om de inwoners van het Hollands Noorderkwartier te beschermen tegen hoog water. Ons klimaat verandert en dat betekent dat de zeespiegel stijgt, het vaker regent, de bodem aan het dalen is en men vaker last heeft van hoog water.
De werknemers van het HHNK zetten zich dagelijks in om de 1.400 kilometer aan dijken, en duinen langs de kust, vaarten en meren en rondom polders optimaal te onderhouden. Maar ook het verzorgen van schoon drinkwater is een hoofdtaak van het waterschap. Dit doet het HHNK door het zuiveren van het rioolwater en het zwerfvuil uit het water te halen door haar gemalen. 
Samen met haar partners Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf werkt het HHNK aan de veiligheid van en voor iedereen
Niet alleen water en dijken, ook het beheer en onderhoud van de 1.400 kilometer aan wegennet is onderdeel van het takenpakket.

Cluster Onderhoud
Het cluster Onderhoud van het HHNK voert met circa 70 medewerkers dagelijks onderhoud uit. Vanuit vier locaties, Kwadijk, Zwaagdijk, Texel en Dirkshorn wordt gewerkt aan het onderhoud van dijken, duinen en wegen.
Het cluster is in transitie van een uitsluitend traditionele beheerorganisatie naar een crisisbeheerorganisatie (CBO). De organisatie wordt ingericht als een uitvoeringsorganisatie ten tijde van crisis en calamiteiten met daarnaast de uitvoering van de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Het HHNK kan zodoende bij een voorkomende noodsituatie zoals extreme droogte of een dijkdoorbraak snel, slagvaardig en adequaat reageren op de ontstane situatie. Extra mankracht en materieel staan paraat op het moment dat de situatie daarom vraagt. 
De inrichting van het CBO noopt tot verjonging van het cluster als gevolg van natuurlijk verloop en pensionering en anderzijds de inzet van een opleidings- en ontwikkelbeleid. Dit om te blijven voldoen aan de inzet ten tijde van crisis alsmede het behouden van gebiedskennis en expertise tijdens de normale omstandigheden.

Het cluster bestaat uit vier typen medewerkers, die vanuit 4 locaties dagelijks werken aan het onderhoud van dijken, duinen en wegen door bijvoorbeeld het herstellen van (risicovolle) schades en het maaien van bermen:

- Leiding (Clusterhoofd i.c. Transitiemanager, Teamleiders)
- Ondersteunende staf (Capaciteitsplanner, werkvoorbereiders)
- Toezicht (Toezichthouders, inspecteurs, meewerkend voorman)
- Operationeel medewerkers (Algemeen, chauffeurs)

Functie
De hoofdtaak van de Transitiemanager is het omvormen van en verder professionaliseren naar een betrouwbare en dynamische uitvoeringsorganisatie die tevens naast de dagelijkse beheerwerkzaamheden tijdens crisis- en calamiteitensituaties adequaat opereert. Als Transitiemanager lever je daarmee een intrinsieke bijdrage aan het verder professionaliseren van de CBO. De operationele aansturing wordt gedaan in samenwerking met twee teamleiders.
Nauw samenhangend met het omvormingsproces ligt er een HR-ontwikkelopgave. De Transitiemanager heeft als opgave de medewerkers door te ontwikkelen in het nieuwe organisatiemodel. De veranderopgave resulteert in een risicogestuurde aanpak en wijze van werken van de medewerkers. Het uitgangspunt in deze is ‘het nieuwe werken’ waarbij de verantwoordelijkheid in eerste plaats bij de werknemer rust. Een en ander in lijn met de CBO-doelstellingen. 
De Transitiemanager maakt deel uit van het zes-koppige Management Team van de afdeling Waterveiligheid en Wegen. Hij/zij rapporteert aan het Afdelingshoofd.

Profiel
Als Transitiemanager heb je aantoonbare ervaring met stevige omvormingsprocessen en ben je in staat de visie van de organisatie integraal te implementeren binnen de eigen afdeling en deze te vertalen naar resultaten. Je bent daartoe een people manager pur sang die zijn medewerkers coacht in de veranderende werkwijze en het beste uit hen haalt. In jouw aanpak ben je zakelijk, duidelijk en koersvast. Ook beschik je over natuurlijk overwicht.

Je communiceert makkelijk op verschillende niveaus en weet draagkracht te creëren. Je krijgt zaken voor elkaar met een gezonde dosis realisatiekracht en niet te vergeten met humor. Je spreekt anderen aan op hun taken en verantwoordelijkheden.

Je hebt charisma en een stevige persoonlijkheid en beweegt je gemakkelijk onder jouw medewerkers. Je toont erkenning en waardering voor hun vakmanschap. Je hebt affiniteit met de werken van het waterschap en beweegt je intern gemakkelijk tussen de verschillende afdelingen ter optimalisatie en realisatie van het takenpakket van jouw afdeling.

Je beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau en hebt ruime leidinggevende ervaring.

Competenties:   
•    Analytisch vermogen
•    Politiek-bestuurlijk sensitief
•    Communicatief op verschillende niveaus
•    Kritisch en confronterend vermogen zonder de relatie te verbreken.
•    Samenwerkend vermogen
•    Zakelijk en slagvaardig
•    Lef


Salaris en overige arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 88.000 per jaar bij een 36-urige werkweek. Het betreft hier een aanstelling voor twee tot drie jaar. 
 
HHNK biedt je een prettige werksfeer en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een budget voor duurzame inzetbaarheid en opleidingen. 

Solliciteren
Solliciteren kan door het insturen van je brief en cv via onderstaande sollicitatiebutton.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap van Publiek Netwerk, 06-18 15 34 85/ of stuur een email naar: santjeschaap@publieknetwerk.nl 

 
Meer vacatures
12 Trainees Finance en Control
Scrum Master (Interim)
14 Trainees Informatiemanagement
Deel deze vacature
Powered by