Concerncontroller

Locatie: Doorn, Utrecht
Datum Geplaatst: 31-01-2019
Utrechtse Heuvelrug zoekt een doortastende en verbindende concerncontroller die sturing geeft aan belangrijke financiële opgaven. Je kan je tanden zetten in de doorontwikkeling en verbetering van de financiële sturing en beheersing, jouw capaciteiten worden uitgedaagd wat betreft financiële vraagstukken die het sociaal domein met zich meebrengen en niet als laatste mag jij je mede buigen over de schuldpositie van de gemeente. Je voelt je als een vis in het water binnen een netwerkorganisatie waar kwaliteit en competenties van de mens optimaal tot zijn recht komen.
 
Utrechtse Heuvelrug
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een mooie gemeente met bijna 50.000 inwoners in de dorpen Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg. De organisatie ontwikkelt zich tot een vitale netwerkorganisatie die middenin de samenleving staat en tegemoetkomt aan continue veranderingen. De hieruit ontstane organisatiestructuur met haar zes Thema’s draagt bij aan het versterken van de strategische kracht van de organisatie. De organisatie werkt aan allerlei interessante maatschappelijke opgaven op een participatieve wijze samen met haar inwoners, ondernemers en partners.
 
Thema Koers is één van de zes Thema’s die de structuur van de organisatie vormt. De overige Thema’s zijn Publiek, Samenleving, Omgeving, Buitenruimte en Fundament. Samen zorgen zij dat bestuur en directie kunnen koersen op hun doelen. Als concerncontroller adviseer jij de directie transparant en onafhankelijk en staat haar bij om de vastgestelde koers te varen.
 

De Utrechtse Heuvelrug verbetert de komende jaren de financiële sturing en beheersing en zoekt een financieel georiënteerde concerncontroller die daarbij adviseert. Belangrijk is het verder versterken van de financiële basisinformatie, kwaliteit van de informatievoorziening, implementatie van de planning- en control tool en deelname aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Jij als concerncontroller werkt hiertoe nauw samen met het team Financiën (Thema Koers) en het team Beheer en Rapportages (Thema Fundament) om deze opgave te realiseren.
 
Als concerncontroller stel jij je onafhankelijk op en adviseert gevraagd en ongevraagd. Jij speelt een belangrijke rol in de verbeterslag en bent verantwoordelijk voor de managementinformatie en financiële advisering van bestuur, directie en management. Je geeft aan de voorkant van de financiële processen de kaders aan en stimuleert optimaal gebruik van het p&c-instrumentarium om te sturen en te beheersen. Je toetst kritisch het verloop van de processen en doet verbetervoorstellen.
 
Op financieel gebied acteer jij pro-actief en neemt initiatieven waarbij het belangrijk is dat je ontzorgt en onafhankelijk het concernbelang dient. Je zit dicht op de (financiële) processen en de mens en legt de verbinding tussen rollen, verantwoordelijkheden en teams. Als concerncontroller ben je één van de adviseurs bij complexe politieke onderwerpen en betrokken bij de ambtelijke toetsing van de college-en raadsvoorstellen. Je begrijpt als geen ander de politiek-bestuurlijke lading en kan hier adequaat mee omgaan.
 
Positie in de organisatie
Als concerncontroller ben jij de eerstverantwoordelijke voor de doorontwikkeling van de planning & control. De manager van Thema Koers is eindverantwoordelijk voor de hierbij op te leveren producten en diensten. Vandaar dat jij een belangrijk adviseur en sparringpartner bent voor deze manager.
Je bent als concerncontroller de vaste deelnemer van vergaderingen van het managementteam en je bent gepositioneerd onder de adjunct-directeur. Een en ander om jouw onafhankelijkheid en kritische kijk op zaken optimaal te bestendigen.
 
Een ander aandachtsgebied binnen jouw werkterrein is de financiële interne beheersing (verbijzonderde interne controle). Daarnaast zorg je dat ook niet-financiële control taken worden uitgevoerd samen met de Ciso, Privacy-officer, juridisch controller en VIC-medewerkers. Ook zie jij toe op de organisatie van de interne audits.
 
Verantwoordelijkheden
Jij als concerncontroller bent samen met de financiële adviseurs verantwoordelijk voor de vormgeving en het verloop van de p&c-cyclus, van managementinformatie en financiële advisering van bestuur, directie en management.  
 
De resultaatgebieden:
 • Voert de regie over de planning en controlcyclus en is samen met de teams Financiën, Beheer en Rapportages verantwoordelijk voor de totstandkoming van de kadernota en meerjarenbegroting van de organisatie.
 • Draagt zorg voor het geven van inzicht in de financiële prestaties van de organisatie en de resultaten van strategische beleid.  
 • Adviseert bestuur, directie en management gevraagd en ongevraagd over de haalbaarheid, doelmatigheid en risico’s van investeringen, projecten, grondexploitaties, initiatieven, toekomstverkenningen en over de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie en levert hiermee een bijdrage aan de strategische doelen van de organisatie. 
 • Houdt toezicht op de ontwikkeling, implementatie en het evalueren van een effectief instrumentarium voor planning en control (tool) en treasury.
 • Houdt toezicht op de volledigheid en betrouwbaarheid van het financieel beheer en de financiële administratie en managementrapportages (informatievoorziening). 
 • Bent verantwoordelijk voor de controle op bedrijfsvoeringsprocessen door het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle (VIC), risicomanagement, audit en compliance en vervult een toetsende rol in het bestuurlijk besluitvormingsproces bij  college- en raadsvoorstellen.
 • Ziet er op toe dat wet- en regelgeving op het snijvlak van financiën en openbaar bestuur vertaald en nageleefd wordt. 
 • Bent aanspreekpunt voor de externe accountant.

Profiel
Binnen de complexiteit en dynamiek van de Utrechtse Heuvelrug past een concerncontroller die met een organisatie-brede blik opereert. Jij beschikt over initiatief en schuwt niet om de spreekwoordelijke ‘vinger op de zere plek’ te leggen. Met gezag en kennis ben jij in staat te verbinden en met doortastendheid stakeholders op een gezamenlijke koers te sturen waarbij het concernbelang leidend is. Als financieel inhoudelijk expert ben je ‘gezagwekkend’ en een onafhankelijke edoch kritische sparringpartner van directie en bestuur.
 
Vereisten:
 • Academisch werk- en denkniveau, RA/RC is een pré
 • Kennis van gemeentelijke (financiële) bedrijfsvoering (BBV) en financiële processen
Competenties:
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en beheren van een goed p&c controlsysteem
 • Natuurlijk overwicht en verbindend vermogen
 • Onafhankelijke aanpak en daadkrachtige persoonlijkheid
Geboden wordt
De functie is gewaardeerd op salarisschaal 13 en het salaris bedraagt maximaal € 84.051 bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (inclusief individueel keuzebudget 17, 05%).

De procedure
De interne en externe werving vinden gelijktijdig plaats; bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorrang. De selectiegesprekken bij Publiek Netwerk vinden plaats in week 8-10. De gesprekken bij de Utrechtse Heuvelrug vinden plaats op vrijdag 8 maart en het vervolggesprek op woensdag 13 maart.
 
Meer informatie
De werving en selectie van deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap van Publiek Netwerk, 06-18 15 34 85 of santjeschaap@publieknetwerk.nl. Solliciteren kan door het insturen van je motivatiebrief en cv via onderstaande sollicitatiebutton.
 
of
this job portal is powered by CATS