Directeur

Locatie: Hilversum, Noord-Holland
Datum Geplaatst: 01-03-2019
Bent u een bedrijfseconomisch sterke, maatschappelijke ondernemer op zoek naar een zingevende uitdaging? Kunt u een solide stichting met betrokken medewerkers duurzaam uit bouwen? Dan is dit uw baan.

De stichting
Uitvaartstichting Hilversum (USH) is een compacte en ondernemende organisatie. USH is opgericht in 2016 en voortgekomen uit een verzelfstandig van taken vanuit de Gemeente Hilversum. Er is geen winstoogmerk. Wél een belangrijk maatschappelijk doel om begraven en cremeren voor de regiobewoners betaalbaar te houden en aan te sluiten op hedendaagse behoeften. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium in Hilversum. Het heeft een ontwikkelingsgericht en hedendaags bestuur en beheert op dit moment drie bijzondere monumentale begraafplaatsen en een crematorium. De begraafplaatsen hebben ieder een eigen karakter met bijbehorende uitdagingen in beheer en onderhoud. Begraafplaats Zuiderhof en de Noorderbegraafplaats zijn ontworpen door Dudok en kennen een strak lijnenspel. Op Begraafplaats Zuiderhof is tevens Crematorium Hilversum gevestigd. Bosdrift is een verstilde begraafplaats en aangelegd in de landschapsstijl van tuinarchitect Springer. 
 
De organisatie
Als directeur staat u aan het roer van een compacte organisatie met korte lijnen, een prettige uitvoeringsgerichte sfeer en betrokken medewerkers. U geeft direct leiding aan drie coördinatoren en indirect aan ongeveer 15 medewerkers. Deze medewerkers zijn verdeeld over drie teams: (1) Bedrijfsbureau (2) Team Uitvaarten en (3) Team Groen en Begraafplaatsen. U bent integraal verantwoordelijk en legt als directeur/bestuurder rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
De uitdaging
U geeft richting aan een zingevende commerciële en maatschappelijke organisatie. Dit doet u vanuit een zelfstandige uitdagende functie met ruimte om te ontwikkelen en bedrijfskundige verbeteringen door te voeren. Dat betekent onder andere het beheer en onderhoud van het groen en het crematorium kostenbewust en duurzaam organiseren, de cateringdiensten scherp inkopen maar ook producten en diensten innoveren en klantrelaties op een inspirerende wijze onderhouden. Tegelijkertijd staat u middenin een gevoelige en servicegerichte omgeving met zorg voor wensen van uitvaartondernemers en nabestaanden en aandacht voor het monumentale karakter van de begraafplaatsen. Goede relaties met het politiek bestuur, de media en uitvaartondernemers zijn dan ook onlosmakelijk aan deze rol verbonden.
 
De functie
 • U bent het boegbeeld van de stichting;
 • U acteert op strategisch beleidsniveau en geeft operationeel leiding aan het stichtingspersoneel;
 • U vormt een visie en ontwikkel/beheerplan op de toekomst van de begraafplaatsen in Hilversum;
 • U bouwt de positieve businesscase op een duurzame manier uit, rekening houdend met het monumentale karakter van de begraafplaatsen;
 • U schrijft/actualiseert het ondernemingsplan en stuurt op een transparante en gedegen financiële cyclus (begroting, tussenrapportages, jaarrekening);
 • U verzorgt interne en externe rapportages;
 • U onderhoudt een goede interne overlegstructuur en proactieve relatie met de Raad van Toezicht;
 • U voert regie op het groenonderhoud, de marketing en PR, administratie, huisvesting, catering en uitvaartdiensten;
 • U ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met externe belanghouders (onder andere uitvaartondernemers, cateraars, rechthebbenden).
   
Functie-eisen
 • HBO/WO-opleiding (bij voorkeur in een bedrijfskundige/economische richting);
 • Meerjarige ervaring in een (bij voorkeur maatschappelijk/commerciële) managementfunctie;
 • Ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van een ondernemingsplan en (financiële) verantwoording;
 • Affiniteit met de uitvaartbranche en/of groenbeheer vanuit bedrijfseconomisch perspectief;
 • Proces- en/of netwerkervaring op het snijvlak van het publiek private domein;
 • Affiniteit met een politiek bestuurlijke omgeving.
 
Competenties
 • Visie;
 • Ondernemerschap;
 • Mensgericht en zakelijk leiderschap;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Netwerken.
 
Ons aanbod
Geboden wordt een inspirerende, zelfstandige en unieke directiepositie. Het betreft een aanstelling voor 32 uur per week vanuit de CAO uitvaartbranche. Het brutojaarsalaris bedraagt maximaal € 92.378,= gebaseerd op een 40-urige werkweek. Flexibele werktijden en (deels) thuis werken is mogelijk. Gestart wordt met een dienstverband van een jaar. De intentie is om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast dienstverband.
 
DE REACTIETERMIJN VAN DEZE VACATURE IS GESLOTEN

De procedure
Publiek Netwerk begeleidt de search, werving en selectie. De voorselectiegesprekken bij Publiek Netwerk vinden plaats op het kantoor van Publiek Netwerk. De gesprekken bij Uitvaartstichting Hilversum zijn gepland op 10 april de middag (1ronde) en 17 april de ochtend (2ronde). Een referentiecheck en VOG verklaring maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marjan de Wit van Publiek Netwerk, telefoon 06 47695907 of per email: marjandewit@publieknetwerk.nl.
 
 
of
this job portal is powered by CATS