Concernmanager

Locatie: Steenwijk, Overijssel
Datum Geplaatst: 12-04-2019
Ben jij een verbindende concernmanager bedrijfsvoering die planmatig en inspirerend koers houdt? Dan is gemeente Steenwijkerland op zoek naar jou! 

Dit is Steenwijkerland 

Meer dan 40 buurtschappen, dorpen en stadjes. Goed voor ruim 43.000 inwoners. Dát is de gemeente Steenwijkerland in de kop van Overijssel. Met het Nationaal Park Weerribben-Wieden als achtertuin. Met Giethoorn als internationale trekpleister. Culturele activiteiten als gondelvaarten, bloemencorso’s en festivals. Water en natuur in overvloed. Maar ook toonaangevende bedrijvigheid, een sterke agrarische sector én groeipotentie in toerisme en recreatie. Geen wonder dat ‘veelzijdig’ hier het sleutelwoord is. 
 
Dit is onze organisatie 
We leggen de lat hoog, hebben ambities. Hoe kan het anders als je zoveel ruimtelijke en maatschappelijke kansen hebt. We lopen niet naast onze schoenen. In Steenwijkerland staat de inwoner op 1. Dat betekent dat onze rol steeds een stukje verder opschuift. Van inhoudelijke sturing naar kaders stellen. Van informeren naar faciliteren. Aan die ‘nieuwe’ samenleving geven we samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen invulling. 
 
We zijn flexibel
Dat klinkt afgezaagd, maar in Steenwijkerland zijn het geen loze woorden. Kansen grijpen, mogelijkheden zien, inspelen op ontwikkelingen om je heen vraagt tenslotte om een flexibele houding. Onze organisatie, met ruim 360 medewerkers, is dan ook continu in beweging. We werken toe naar een platte organisatie, met een logische clustering van taken. Met een klein strategisch management en een stevige rol voor teamleiders.    
 
Ruimte voor ontwikkeling
Verder kijken dan je neus lang is. In onze gemeente stimuleren we dat. We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. In het steeds verder verbeteren van onze dienstverlening bijvoorbeeld. In het nóg meer centraal stellen van de vraag van inwoners en ondernemers. In integraal samen- én programmatisch werken. Dáár gaan we voor en investeren we in. 
 
De politieke en bestuurlijke arena
De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft 27 raadsleden van in totaal 8 politieke partijen. BuitenGewoon Leefbaar (6 zetels), PvdA (5 zetels), CDA (4 zetels), VVD (4 zetels), Christelijke Partij Burgerbelangen (3 zetels), ChristenUnie (2 zetels), GroenLinks (2 zetels) en D66 (1 zetel). Het college wordt gevormd door een wethouder van BuitenGewoon Leefbaar, een wethouder van de VVD, een wethouder van de PvdA en een wethouder van de ChristenUnie.  
 
Inwoner op 1 
Dat is niet alleen de titel van een van de bestuursprogramma’s, het is óók onze manier van doen. Ruim baan dus voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Meedenken en kijken naar mogelijkheden. Per bestuursprogramma, dat zijn er 5 in totaal, zijn de ambities van het college vertaald in concrete doelen. Ze staan op ‘ambitiekaarten’ die voor onze organisatie de leidraad zijn. 
 
De functie
 
Algemeen
Als concernmanager – met bedrijfsvoering als aandachtsveld – maak je deel uit van het concernmanagementteam en draag je bij aan de opbouw en ontwikkeling van onze organisatie. Daarbij staat strategische en concernbrede afstemming van beleid en beheer centraal. Vanuit die rol en positie ben je verantwoordelijk voor de effectiviteit en efficiëntie van onze processen en projecten. Als concernmanager ontwikkel je mede een strategische visie op de bedrijfsvoering, initieer je activiteiten en integreer je daarbij signalen vanuit de omgeving. Je vertaalt (bestuurs)doelstellingen in beleid en activiteiten en bent verantwoordelijkheid voor de producten en diensten van onze organisatie. Als concernmanager draag je de integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren, de producten en diensten van je teams. De medewerkers stuur je op een stimulerende, coachende en inspirerende wijze aan. Daarbij let je nadrukkelijk op de kwaliteit, integraliteit en effectiviteit van de geleverde producten én de efficiëntie van de daarbij ingezette capaciteit. Dit in relatie tot onze organisatiestrategie 
 
Jouw rol
 • Je bent als lid van het concernmanagementteam mede verantwoordelijk voor de integrale (strategische) ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en voor het functioneren van de organisatie in termen van productie, middelen en kwaliteit. 
 • Je vertaalt relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in strategische beleidsinitiatieven en stemt deze af met andere beleidsvelden.
 • Je treedt op als procesbegeleider / procesverantwoordelijke in het kader van strategische beleidsinitiatieven binnen de organisatie.
 • Je signaleert relevant maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het terrein van deze teams en vertaalt deze naar beleidsinitiatieven en vertaalt de hoofdlijnen van beleid in concrete doel- en taakstellingen voor deze teams.
 • Je adviseert het college, individuele wethouders en de gemeentesecretaris/algemeen directeur op de beleidsterreinen van de teams en legt daarover verantwoording af.
 • Je coördineert en initieert integrale rapportages aan raad, college, en concernmanagementteam. 
 • Je geeft leiding aan een aantal teams en draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de specifieke aandachtsgebieden en/of organisatiebrede projecten:
  • je formuleert doel- en taakstellingen;
  • je geeft sturing aan de productie in kwalitatieve en kwantitatieve zin;
  • je zorgt voor adequate managementinformatie binnen de kaders van de planning en control cyclus.
 • Je onderhoudt functioneel relevante relaties en netwerken op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.
 • Je rapporteert aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Onze ideale kandidaat 
Onze ideale kandidaat heeft aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en is een inspirerend leider. Je hebt generieke kennis op het brede speelveld van de publieke sector, meer specifieke kennis van met name bedrijfsvoeringvraagstukken en hebt een goed financieel bewustzijn. Je beschikt over een ruime ervaring in diverse complexe (politiek) bestuurlijke organisaties, met in ieder geval aantoonbare ervaring binnen de overheid. Ervaring met proces- en projectmanagement bijvoorbeeld op het snijvlak van organisatie en ICT is een pre.
 
Je bent ontwikkelgericht en planmatig vanuit een heldere visie. Een daadkrachtige verbinder met doorzettingskracht. Ook durf je stelling te nemen wanneer de situatie daarom vraagt, je spreekt aan én bent aanspreekbaar. Je stuurt consequent en consistent, bent koersvast en evenwichtig. Als natuurlijk leider ben je een excellente spelverdeler. Je bent in staat om mensen bij elkaar te brengen, zodat proactief op de voorliggende vraag kan worden ingespeeld. Door een onderzoekende, waarderende en actief luisterende houding breng je rust in een dynamische organisatie. Je bent uitstekend in staat op strategisch en conceptueel niveau mede verder vorm te geven aan de ontwikkelopgave die er ligt. 
 
Steenwijkerland biedt
 • Een boeiende enuitdagende functie in een dynamische informele organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • De functie is gewaardeerd in schaal 14 van de CAO gemeenten. 
 • De gemeente Steenwijkerland heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof en opleidingsfaciliteiten.
 
Contact informatie en procedure
 • Wil je meer informatie, neem dan contact op met Gea Zeilstra van Publiek Netwerk, telefoon 06-50691383 of per email: geazeilstra@publieknetwerk.nl.
 • Sluitingstermijn vacature 28 april.
 • De gesprekken bij Publiek Netwerk zijn gepland op 2, 3, 7, 8 mei. 
 • De selectiegesprekken bij de gemeente Steenwijkerland zijn gepland op 23 mei (1e ronde) en 27 mei (2e ronde). 
 • Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op 28 mei. 
of
this job portal is powered by CATS