logo

-

Verbindende Teammanager Beheer Openbare Ruimte

Steenwijk, Overijssel
Ben jij een Verbindende Teammanager en wil je samen bouwen, creëren en realiseren binnen een dynamische informele organisatie? We nodigen je van harte uit om te reageren.

Over de organisatie
 
Dit is Steenwijkerland 
Meer dan 40 dorpen, kernen, wijken en stadjes. Goed voor ruim 44.000 inwoners. Dát is de gemeente Steenwijkerland in de kop van Overijssel. Met het Nationaal Park Weerribben-Wieden als achtertuin. Met Giethoorn als internationale trekpleister. Culturele activiteiten als gondelvaarten, bloemencorso’s en festivals. Water en natuur in overvloed. Maar ook toonaangevende bedrijvigheid, een sterke agrarische sector én groeipotentie in toerisme en recreatie. 
 
Steenwijkerland is ‘mooi man’!
We leggen de lat hoog, hebben ambities. Hoe kan het anders als je zoveel ruimtelijke en maatschappelijke kansen hebt. We werken samen met onze inwoners aan een duurzame leefomgeving. Zichtbaar, dienstverlenend en gastvrij. Een mooi en sterk Steenwijkerland. Daar staan we voor. Wendbaar, omgevingsbewust en als betrouwbare partner. De wensen en behoeften van de samenleving stellen we centraal. Dat betekent dat onze rol steeds een stukje verder opschuift. Van inhoudelijke sturing naar kaders stellen en ruimte geven. Van informeren naar faciliteren.

Inwoner op 1 
Dat is niet alleen de titel van een van de bestuursprogramma’s, het is óók onze manier van doen. Ruim baan dus voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Meedenken en kijken naar mogelijkheden. Per bestuursprogramma, dat zijn er 5 in totaal, zijn de ambities van het college vertaald in concrete doelen. Ze staan op ‘ambitiekaarten’ die voor onze organisatie de leidraad zijn. 
 
We zijn wendbaar 
Dat klinkt afgezaagd, maar in Steenwijkerland zijn het geen loze woorden. Kansen grijpen, mogelijkheden zien, inspelen op ontwikkelingen om je heen vraagt tenslotte om een flexibele houding. Onze organisatie, met ruim 360 medewerkers, is dan ook continu in beweging. De afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling en transitie naar een wendbare organisatie met een logische clustering van taken. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2020 wordt gewerkt met een kleine strategische directie en een stevigere rol voor teamleiders. De verantwoordelijkheden liggen daar waar ze horen; bij onze loyale, betrokken en deskundige medewerkers. De besluitvorming is transparant en waar het kan met betrokkenheid van de belanghebbenden. 
 
Ruimte voor ontwikkeling
Verder kijken dan je neus lang is. In onze gemeente stimuleren we dat. We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier en passie werken en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. In het steeds verder verbeteren van onze dienstverlening bijvoorbeeld. In het nóg meer centraal stellen van de vraag van inwoners en ondernemers. In integraal samen- én programmatisch werken. Dáár gaan we voor en investeren we in. 
 
De politieke en bestuurlijke arena
De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft 27 raadsleden van in totaal 8 politieke partijen. BuitenGewoon Leefbaar (6 zetels), PvdA (5 zetels), CDA (4 zetels), VVD (4 zetels), Christelijke Partij Burgerbelangen (3 zetels), ChristenUnie (2 zetels), GroenLinks (2 zetels) en D66 (1 zetel). Het college wordt gevormd door de burgemeester met een wethouder van BuitenGewoon Leefbaar, een wethouder van de VVD, een wethouder van de PvdA en een wethouder van de ChristenUnie.  
 
Over de Verbindende Teammanager 
 
Algemeen
Na een organisatie-ontwikkeltraject start de gemeente met een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Er kan gebouwd worden. Per 1/1/2020 verandert de samenstelling van de teams en de functie van teammanager. Ieder team wordt aangestuurd door een manager met een gemiddelde span of attention van ruim 30 medewerkers. De focus ligt op de medewerkers; we geloven in dienend leiderschap. Teammanagers en directie willen de medewerkers zo goed mogelijk faciliteren, zodat onze medewerkers de wensen en behoeften van de samenleving nóg meer centraal kunnen stellen. De teammanagers zijn daarbij de cultuurdragers in de organisatie. Voorbeeldgedrag, oprechte aandacht en samenwerken zijn daarbij leidende principes.
Als manager geef je leiding aan het team en ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de (deel)processen van het team. Je staat in rechtstreeks contact met de bestuurlijke portefeuillehouders en legt verantwoording af aan de directie. De collegiale driekoppige directie ondersteunt en faciliteert.
 
We zoeken teammanagers voor de volgende teams 
 • Uitvoering Sociaal domein (front-office)
 • Beheer Openbare ruimte
 
Teammanager Beheer Openbare ruimte
 
Als manager geef je leiding aan het team en ben je integraal verantwoordelijk voor de het beheer en ontwikkeling van:
 • Wegen
 • Groen
 • Water
 • Afval
 • Begraven
Jouw rol
 • Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en vertaalt en koppelt deze aan de organisatiestrategie. 
 • Je geeft leiding op een verbindende, coachende en inspirerende wijze. Daarbij let je nadrukkelijk op de kwaliteit, integraliteit en effectiviteit van de geleverde diensten én de efficiëntie van de daarbij ingezette capaciteit.
 • Je geeft ruimte en laat initiatief bij de medewerkers. Zij leggen verbinding met de samenleving en spelen proactief en creatief in op de behoeften van de inwoners. Vakmanschap staat centraal. 
 • Je draagt zorg voor passend beleid en inrichting van de processen en werkwijzen en bent in staat dit te wegen op consistentie en haalbaarheid zowel politiek, organisatorisch als met andere belangen. 
 • Je doorziet complexe problemen, kan de afbreukrisico’s inschatten van de verschillende oplossingsrichtingen en creëert draagvlak voor de beste oplossing. 
 • Je laat anderen inzien dat het te halen resultaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Samenwerken om je doelen te halen is vanzelfsprekend voor je. Het gemeenschappelijk doel heb je altijd helder voor ogen en gaat vóór jouw eigen belang.
 • Je stuurt op resultaat en op effect, met behulp van de PDCA cyclus. 
 • Je hebt oog voor de ontwikkeling van de medewerker en voor de sfeer binnen het team. 
 • Je stimuleert een ontspannen samenwerking binnen het team en tussen de teams en zoekt actief de verbinding met jouw collega teamleiders.
 • Je komt proactief met voorstellen die inspelen op het grotere belang en houdt rekening met de verschillende rollen, belangen en posities binnen en buiten de organisatie.
Onze ideale kandidaat
Onze ideale kandidaat heeft aantoonbaar WO werk- en denkniveau bijvoorbeeld in de richting van civiele techniek of omgevingsbeheer. Je bent een verbindend leider. Je hebt algemene kennis op het brede speelveld van de publieke sector en ervaring met het managen van beheer in de landelijke en stedelijke leefomgeving binnen een gemeente. Daarnaast past de rol van regisseur in samenwerkingsverbanden jou uitstekend.
 
Je werkt gestructureerd vanuit een heldere visie. Je zet het belang van de inwoner op 1 en weet dit in de genen van je team te krijgen. Een verbinder met oog voor de mens. Je toont stevig leiderschap wanneer de situatie daarom vraagt, je spreekt aan én bent aanspreekbaar. Je bent een denker en beleidsmaker. Je stuurt met kennis van de inhoud op resultaat en op het beoogde effect. Als leider ben je in staat om mensen bij elkaar te brengen. Door een actief luisterende houding en oprechte aandacht breng je rust in een dynamische organisatie. Je schroomt niet om je team om input te vragen. Je bent uitstekend in staat op inspirerende wijze mee te bouwen aan de ambitie die er ligt.
 
Steenwijkerland biedt
 • Een boeiende en uitdagende functie in een dynamische informele organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • Een functie in vaste dienst die gewaardeerd is in schaal 13 (max. € 6240,- per maand)  van de CAO gemeenten en 17,05% IKB. 
 • De gemeente Steenwijkerland heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof en opleidingsfaciliteiten. 
Contact informatie en procedure
 • De werving en voorselectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Lizzy Noordberg of Gea Zeilstra van Publiek Netwerk, telefoon 06 14 12 12 54 / 06 50 69 1383 of per email: lizzynoordberg@publieknetwerk.nl. 
 • Reageren kan tot en met 11 janauri. De gesprekken bij Publiek Netwerk zijn gepland op 15,16 en 17 januari in Zwolle. De gesprekken bij de gemeente Steenwijkerland zijn gepland op 5 februari. 
 • Een selectieassessment is onderdeel van de procedure.

Deel deze vacature

Powered by