logo

Bekijk alle vacatures

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Den Burg - Texel, Noord-Holland
Bovenin Noord-Holland ligt de gemeente Texel. Het grootste Waddeneiland van Nederland. Texel ligt op 4 kilometer afstand van het vasteland en bereik je binnen 20 minuten. Deze overtocht maak je met de veerboot. Texel kent een diversiteit aan natuur met ongerepte duinlandschappen, witte stranden, natuurparken en dennenbossen. En ook de variatie aan cultuur, sport en evenementen maken van Texel een uniek eiland. Texel heeft ruim 13.500 bewoners en verwelkomt als gemeente bovendien jaarlijks bijna een miljoen gasten die tijdens hun vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. Gemeente Texel geldt daarom als een 20.000+ gemeente. De gemeente koestert het ‘Texelse’ en werkt daarin welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Texel is een gemeente waar ook de lijnen met de burger en de politiek kort zijn. De gemeenschap is hecht en de ambitie groot: een toekomstbestendig en duurzaam Texel.
 
De gemeente Texel bestaat uit de teams Gemeentewerken, Dienstverlening, Beleid en Advies & Ondersteuning. In totaal werken circa 165 medewerkers bij onze gemeente. 
 
Organisatie in ontwikkeling 
De gemeente Texel is een gemeente die de focus legt op de klant/burger, die kwalitatief en efficiënt bediend wil worden tegen een betaalbare prijs. De gemeente heeft de gewenste organisatie ontwikkeling ingezet, een gezamenlijk beeld gevormd van wat er de afgelopen jaren is bereikt en waar we als organisatie op dit moment staan. Onze organisatie is continu in ontwikkeling en het blijft een uitdaging om als eilandgemeente bestuurlijk zelfstandig te blijven met een blijvend groeiend takenpakket. Door het verder professionaliseren en optimaliseren van de organisatie zijn wij er van overtuigd dat het mogelijk is om een zelfstandige gemeente te blijven. Dit vergt een actieve aanpak, en een goede samenwerking met inwoners, bedrijven en andere gemeenten van de kop van Noord-Holland en De Wadden. 
 
Agenda voor de toekomst
De organisatieontwikkeling is verwoord in de agenda voor de toekomst, die in gezamenlijkheid door de interim gemeentesecretaris, MT, bestuur en OR is ontwikkeld.  Deze toekomstagenda bestaat uit een zevental bouwstenen en vormt het fundament om de ambtelijke organisatie toekomstbestendig te maken. 
 
Uit deze agenda komt naar voren dat we een flexibele, lerende en omgevingsbewuste organisatie willen zijn die aansluit op de Texelse cultuur, waarbij we dienstverlenend zijn naar de burgers, instellingen en bedrijven. De gemeente bewaakt de balans tussen de verschillende belangen in de gemeenschap en ontwikkelt de gemeenschap verder waarbij bestuurlijke zelfstandigheid voorop staat. De verschillende bouwstenen worden de komende maanden uitgewerkt. 
 
De cultuur van de gemeente Texel wordt gekenmerkt als open, ambitieus en resultaatgericht. De cultuurverandering die is ingezet behelst onder andere het werken in regie, het verder vorm geven van het eigen rolbewustzijn en het, in samenwerking met het college en raad, inrichten en implementeren van heldere processen. Het ontwikkelen van een flexibele, lerende en omgevingsbewuste organisatie gaat ons helpen om nog verder te professionaliseren. 
 
De functie
 
Algemeen 
 • Je leidt het managementoverleg en hebt oog voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en going concern onderwerpen. 
 • Je neemt deel aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier; bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen raad en college en griffie en ambtelijke organisatie. 
 • Je bent formeel bestuurder in de zin van de WOR en bevordert het formele en informele overleg. 
 • Desgewenst bespreek en ontwikkel je de samenwerking met omliggende gemeenten. 
 • Je bewaakt en stimuleert effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven. 
 
Als algemeen directeur 
 • Je bent eindverantwoordelijk leidinggevende van de ambtelijke organisatie. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de realisering van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het in gang zetten en de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
 
Als adviseur van het college 
 • Je bent de eerste adviseur van het college. 
 • Je bent deelnemer aan de beraadslagingen en bewaker van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten. 
 • Je vertaalt de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bent bewaker van de voortgang. 
 • Voor het college als totaliteit en voor de individuele collegeleden ben je een integere en betrouwbare sparringpartner. 
 
De uitdaging
Je vormt de verbindende schakel tussen de politieke en ambtelijke organisatie. Jouw uitdaging is om sturing te geven aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de ingezette koers voor wat betreft de bouwstenen voor de toekomst en daarmee de organisatieontwikkeling. Dit doe je onder andere door het bestuurlijk ambtelijk samenspel te optimaliseren en horizontale sturing en coördinatie verder vorm te geven waardoor samenspel in de breedte tot stand kan komen. Dit betekent meer sturing op planmatig en projectmatig werken in de organisatie en minder vanuit controle werken door te sturen op persoonlijk leiderschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je draagt er zorg voor dat de organisatie in dialoog blijft met elkaar, de omgeving en het bestuur. Je stimuleert een lerende, flexibele en omgevingsbewuste organisatie met vitale medewerkers en bent hier zelf het voorbeeld van. Hierbij creëer je ruimte en een veilig klimaat waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen en vakmanschap van onze medewerkers. Je geeft verder vorm aan de ontwikkeling van het managementteam als spil van de organisatie en weet de ‘rust’ te bewaren in de organisatie waarin organisatieontwikkeling een continu proces is. Centraal in jouw werkwijze staat de klantvraag en het permanent werken aan verbetering. Deze uitdaging realiseer je in een constructieve samenwerking met de OR. 
 
Jouw profiel
 
Werk- en denkniveau:
 • Academisch werk- en denkniveau
 
Je brengt mee
 • Ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur kennis en ervaring met een gemeentelijke organisatie
 • Ervaring met cultuur- en organisatieontwikkeling
 • Ervaring met proces- en projectmanagement
 • Verbindend leiderschap met vermogen om te enthousiasmeren
 • Goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen
 • Visie die je kunt vertalen naar concrete resultaten.
 
Verder ben je
 • Een boegbeeld, die onafhankelijk en met het doel voor ogen overtuigend kan adviseren, inspireren en vormgeve
 • Omgevingsbewust, met goed gevoel voor een eiland omgeving/cultuur
 • Ondernemend met oog voor toeristische activiteiten en dito onderwerpen, iemand die met groot elan de organisatie vertegenwoordigt 
 • Een verbinder en netwerker die mensen en organisaties meekrijgt in veranderingen en makkelijk schakelt met iedereen in de organisatie
 • Een eigentijds bestuurder met visie, die rolvast is naar het college, organisatie, OR en griffie
 • Een doorpakker die weerstand weet om te buigen in positief denken en acties
 • Een leidinggevende die boven de partijen staat en beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden
 • In staat de ambities van de gemeente in balans te brengen met de beschikbare middelen/capaciteiten
  Kortom de meest geschikte kandidaat beschikt over de volgende competenties:
 • Verbindend leiderschap 
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Visie
 • Ondernemingszin
 • Besluitvaardigheid

Texel biedt
Een uitdagende functie als gemeentesecretaris/algemeen directeur, die de organisatieontwikkeling in samenwerking met het managementteam, college en medewerkers in deze prettige organisatie verder vorm geeft en de verbindende schakel is tussen politiek, burgers en medewerkers.
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en (relevante) werkervaring wordt een salaris van maximaal € 6574,- bruto per maand (schaal 14) geboden bij 36 uur per week, exclusief het individueel keuzebudget (17,05% per 1 juli 2018). De gemeente Texel heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof en opleidingsfaciliteiten.
 
Alvast een voorproefje van Texel?
Kijk op: https://quik.gopro.com/v/AkiIlGfik1/

Contactinformatie en procedure
De werving en voorselectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Gea Zeilstra van Publiek Netwerk, telefoon 06-50691383 of per email: geazeilstra@publieknetwerk.nl.
 
Reageren kan tot en met 22 april. De gesprekken bij Publiek Netwerk zijn gepland op 25, 30 april en 1, 2 mei.
De selectiegesprekken bij de gemeente Texel zijn gepland op 14 mei (1e ronde) en 23 mei (2e ronde). 
 
Er zijn twee commissies gevormd: een selectiecommissie en een adviescommissie. Na gesprekken met geselecteerde kandidaten komt de selectiecommissie met input van de adviescommissie tot een keuze. Een ontwikkelassessment en een management drives test maken deel uit van de procedure. 
 
Meer vacatures
12 Trainees Finance en Control
Scrum Master (Interim)
14 Trainees Informatiemanagement
Deel deze vacature
Powered by